CHECK LIST : TAJUK KEUSAHAWANAN

Sub Topik yang perlu ditekankan dalam tajuk ini.

a) Pengenalan keusahawanan
- Definisi keusahawanan dan usahawan
- Peranan usahawan - sudut mikro dan makro

b) Teori keusahawanan
- Teori dan model keusahawanan mengikut
* pendekatan ekonomi
* pendekatan psikologi
* pendekatan sosiologi
Perlu tahu konsep umum, nama pelopor dan konsep serta model (gambarajah bagi pendekatan)
- Usahawan dilahir atau boleh dilatih

c) Ciri-ciri usahawan
- sifat-sifat usahawan berjaya
Perlu memahami sifat usahwn yg berjaya antara yg dicadangkan dlm sukatan mempunyai inisiatif yg tinggi, berani mengambil risiko yg terhitung, sanggup berkorban dsb.

d) Mencari idea perniagaan
Sumber idea baru
* pelanggan, produk sedia ada, sykt sedia ada, saluranpengedaran, penyelidikan dan
pembangunan, paten, jururunding dan dasar kerajan

Kaedah menjana idea
* kumpulan fokus, sumbangsaran dan analisis kemahiran tenaga manusia

Proses merealisasikan idea
- perlu ingat mengikut urutan

e) Strategi memulakan perniagaan
- Langkah-langkah yang perlu diambil sebelum memulakan perniagaan.
- Memulakan sendiri - konsep, kelebihan dan kelemahan
- Mengambil alih perniagaan sedia ada - konsep, kelebihan dan kelemahan
- Perniagaan francais - konsep, kaedah perniagaan francais, prinsip kaedah pemegang francais
berformat, kelebihan dan kelemahan
- Perikatan strategik - konsep, kelebihan dan kelemahan

f) Pembiayaan dan sumber modal
- konsep modal kewangan dan bukan kewangan
-sumber modal formal dan tidak formal

g) Kemudahan dan bantuan
- Jenis-jenis kemudahan dan pihak yang menyediakannya ( kerajaan, swasta dan badan
berkanun)
* bantuan kewangan
* tapak kilang
* khidmat nasihat dan perundingan
* pembangunan keusahawanan
perlu mengetahui dengan terperinci sumber kemudahan dan bantuan yang disediakan serta
badan-badan yang terlibat

h) Rancangan perniagaan
- Definisi
- Tujuan
- Sasaran (pengguna RP)
- Format utama RP (rujuk skema STPM tahun-tahun lepas)

0 comments:


Tahniah , Berjaya Masuk U 2012
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...