Latihan Bahagian A : Soalan Struktur PP1

BAHAGIAN A (STRUKTUR)

(a) Terangkan maksud proses tambah nilai [2]

(b) Nyatakan dua cabaran perniagaan pada masa depan. [2]

(c) Berikan perbezaan antara barangan dan perkhidmatan [2]

(d) Apakah yang membezakan syarikat barangan pengguna daripada syarikat

barangan industri?[3]

(e) Jelaskan tiga klasifikasi barangan mudah beli. [3]

(f) Terangkan tiga faktor yang mempengaruhi pengguna disebabkan faktor

demografi. [3]

(g) Senaraikan empat langkah dalam mengembangkan komunikasi yang berkesan. [2]

(h) Nyatakan kelebihan Sistem Inventori Sifar (Just in Time – JIT) dalam pengurusan

inventori. [2]

(i) Apakah itu ISO 9000 ((International Organisation for Standardisation) dan mengapa organisasi memerlukan standard ini?(3m)

Pesanan cgzue: Cuba jawab dengan sendiri kemudian rujuk dengan skema jawapan dibawah.

Skema Jawapan

(a)

Terangkan maksud proses tambah nilai

 • Proses yang melibatkan input, transformasi dan output (1m)
 • yang menyebabkan nilai sesuatu produk asal ditingkatkan sebelum dipasarkan. (1m)

(2m)

(b)

Nyatakan dua cabaran perniagaan pada masa depan.

 • Kekurangan sumber tenaga yang semakin ketara maka perlukan inovas dan kreativiti yang tinggi / meningkatkan produktiviti
 • Pentingnya perniagaan diperingkat antarabangsa / Globalisasi / Dunia tanpa sempadan
 • Peningkatan tanggungjawab sosial – batasan aktiviti komersial, tekanan desakan NGO, kerajaan , pihak berkepentingan.
 • Perubahan struktur demografi – kebanjiran tenaga wanita di pasaran.
 • Kewujudan blok-blok perdagangan – ketepuan pasaran, persaingan sengit.

F/H = 1m [2 fakta pertama = 2m]

(2m)

(c)

Berikan perbezaan antara barangan dan perkhidmatan

 • Reka bentuk fizikal ( ½ m) – boleh disentuh terdiri daripada barang siap dan barang separuh siap ( ½ m)
 • Barang tidak nampak ( ½ m) – memenuhi kepuasan pelanggan ( ½m)

(2m)

(d)

Apakah yang membezakan syarikat barangan pengguna daripada syarikat barangan industri?

 • Syarikat barang pengguna – mengeluarkan barangan untuk terus digunakan oleh pengguna (1m) contoh sabun, buku, baju dll cth relevan ( ½m)
 • Syarikat barangan industri – mengeluarkan barangan untuk dijual kepada pengeluar lain (1m) contoh tayar, kayu dll cth releven ( ½ m)

(3m)

(e)

Jelaskan tiga klasfikasi barangan mudah beli.

 • Barangan asas ( ½ m) – barangan keperluan hariann yang selalu dibeli dan jenama yg sesuai telah diketahui ( ½ m)
 • Barangan kecemasan ( ½ m) – barangan yang dibeli dalam keadaan yang memaksa atau tdak diduga ( ½ m)
 • Barangan gerak hati ( ½ m) – barangan dibeli tanpa perancangan awal tetapi tertarik oleh faktor-faktor tertentu ( ½ m)


(3m)

(f)

Terangkan tiga faktor yang mempengaruhi pengguna disebabkan faktor

demografi.

 • Umur ( ½ m) – bergantung kepada usia seperti kanak-kanak, remaja dan dewasa ( ½ m)
 • Bangsa ( ½ m) – kaum yang berbeza mempunyai gelagat yang berbeza ( ½ m)
 • Jantina ( ½ m) – gelagat kaum lelaki berbeza dengan kaum wanita ( 1/2 m)


(3m)

(g)

Senaraikan empat langkah dalam mengembangkan komunikasi yang berkesan.

 • Mengenalpasti sasaran pengguna / audiens
 • Menentukan objektif komunikasi
 • Mereka bentuk mesej
 • Memilih media
 • Mendapatkan maklum balas

Mana-mana empat langkah yang pertama F = ½ m

(2m)

(h)

Nyatakan kelebihan Sistem Inventori Sifar (Just in Time – JIT) dalam pengurusan inventori

 • Meminimumkan kos simpanan inventori
 • Mengelakkan pembaziran kos, masa dan tenaga
 • Meningkatkan kecekapan pengeluaran
 • Fleksibel dalam pengurusan disebabkan perubahan persekitaran

(mana-mana 2 isi X 1 m)

(2m)

(i)

Apakah itu ISO 900 dan mengapa organisasi memerlukan standard ini?

 • Standard bertulis yang menetap dan menerangkan elemen-elemen asas yang perlu ada dalam sistem kualiti sesebuah organisasi. [1m]

Mengapa organisasi memerlukan standard ni

 • Mengelakkan masalah daripada berlaku dan ni mengurangkan tindakan pmbetulan.
 • Membolehkan setiap pekerja memahami tanggungjawab masing-masing dan menjalankan tugas dengan betul.
 • format dokumentasi yang standard dapat digunakan oleh keseluruhan organisasi dengan ini memudahkan rujukan, aktiviti pengemaskinian dan sebagainya
 • Memudahkan audit sama ada pihak dalaman atau pun luaran.

(mana-man 2 isi X 1 m = 2m)


(3m)

(j)

Terangkan perbezaan antara CAD dan CAM.

Dimensi

CAD

CAM

Tujuan

Penggunaan komputer dalam fungsi pengeluaran untuk tujuan mereka bentuk [1m]

Penggunaan komputer dalam fungsi pengeluaran untuk melaksanakan pengeluaran produk. [1m]

Penggunaan

Memodifikasi reka bentuk produk sedia ada atau mewujudkan reka bentuk baru [ ½ m]

Penggunaan komputer dan robot untuk kawalan proes transformasi dan kualiti

[ ½ m]

(3m)

Pesanan cgzue : Untuk menjawab soalan bagi bahagian A jawapanmestilah ringkas dan padat serta menjurus kepada kehendak soalan. Jangan guna ayat tergantung tanpa huraian yang jelas.

1 comments:

Salam. Bila tgk dkt phone...jwpn dia tu tak boleh tgk sepenuhnya.


Tahniah , Berjaya Masuk U 2012
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...